Kurzajki Elektrokoagulacja – co to jest?

Krioterapia włosów - co to jest?

Być może słyszałeś o elektrokoagulacji Kurzajki (EC), ale co to dokładnie jest? Proces ten jest stosowany do usuwania zanieczyszczeń z wody poprzez tworzenie konglomeratów metali i jonów wodorotlenkowych. Może on również usuwać oleje i tłuszcze. Dowiedzmy się, co sprawia, że jest on tak skuteczny. Przyjrzymy się etapom tej procedury. A jeśli nie jesteś zaznajomiony z metodą Kurzajki, poniżej znajdziesz przegląd tej procedury.

Elektrokoagulacja usuwa zanieczyszczenia z wody

Proces elektrokoagulacji Kurzajki polega na wykorzystaniu energii elektrycznej do rozbijania rozpuszczonych cząstek stałych, takich jak olej i tłuszcz, oraz innych cząstek stałych z wody. Ma on wiele zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, w tym w galwanotechnice, przetwórstwie żywności i napojów, mleczarstwie i chłodnictwie. Może być również stosowany do uzdatniania wody pitnej, a w wyniku tego procesu uzyskuje się znacznie czystszą wodę. Powstaje również znacznie mniej osadów niż w przypadku innych metod oczyszczania ścieków, dzięki czemu można je bezpiecznie składować na wysypiskach.

Elektrokoagulacja Kurzajki jako metoda oczyszczania wody usuwa z niej metale, oleje, emulsje i inne zanieczyszczenia organiczne przy użyciu stosunkowo niewielkich ilości substancji chemicznych. Odbywa się to bez użycia dużych ilości węgla aktywnego lub kontroli pH. Obecnie syntetyczne substancje chemiczne stały się ważną częścią naszego życia i osiągnęły niespotykany dotąd poziom. Należą do nich żywice fenolowe, które są szeroko stosowane i mają wysoką toksyczność dla środowiska.

Wytwarza jony wodorotlenkowe

Elektrokoagulacja Kurzajki, technika oczyszczania ścieków, wód popłucznych i przemysłowych, wykorzystuje redukcję anodową do wytworzenia jonów wodorotlenkowych. Jony te wiążą się z zawieszonymi ciałami stałymi, neutralizując ładunki elektrostatyczne i ułatwiając aglomerację i koagulację. Reaktory stosowane w elektrokoagulacji zawierają anodę i katodę, a materiał anodowy ulega korozji, pasywacji i utlenieniu.

Komora reakcyjna jest następnie pompowana jonami tlenu, które utleniają barwniki, cyjanki, bakterie i wirusy. Transport jonów między elektrodami wywołuje ciśnienie osmotyczne, które powoduje rozerwanie materiałów koloidalnych. Jony wodorotlenkowe sprzyjają również stechimetrycznemu zakończeniu reakcji, a pH zmienia się w kierunku obojętnego.

Usuwa oleje i tłuszcze z wody

Krótkotrwałe oczyszczanie ścieków zaolejonych metodą elektrokoagulacji Kurzajki dało dobre wyniki, szczególnie w zakresie usuwania rozpuszczonych substancji stałych, takich jak ChZT, oraz olejów i tłuszczów. Proces elektrokoagulacji może usuwać szeroki zakres zanieczyszczeń, w tym adsorbenty i związki organiczne. Proces ten może być stosowany do oczyszczania ścieków z różnych gałęzi przemysłu, od przemysłu naftowego i gazowego po górnictwo i budownictwo.

Metoda elektrokoagulacji Kurzajki jest połączeniem elektrochemii i oczyszczania konwencjonalnego. Polega ona na zastosowaniu niewielkiej ilości anionowego flokulantu, który neutralizuje ładunki elektrostatyczne cząstek i ułatwia ich oddzielenie od fazy wodnej. Proces Kurzajki działa lepiej w przypadku rozpuszczalnych zanieczyszczeń organicznych i zemulgowanych olejów, ponieważ najmniejsze naładowane cząstki mają tendencję do aglomerowania się i oddzielania łatwiej niż większe cząstki.

Podobne tematy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts