Elektrokoagulacja brodawki sutkowej – co to jest?

Elektrokoagulacja brodawki sutkowej - co to jest?

Jeśli szukasz nowej metody leczenia choroby wrzodowej, być może zastanawiasz się, czym jest elektrokoagulacja sutka. W tym artykule omówimy niektóre z najczęstszych zastosowań tej procedury, od torbieli zausznych po przepuklinę kompleksu sutkowo-otoczkowego (NAC).

Elektrokoagulacja wielobiegunowa w leczeniu choroby wrzodowej

Ta technika endoskopowa jest stosowana w leczeniu choroby wrzodowej u pacjentów z aktywnym krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Metoda ta jest skuteczna zarówno u pacjentów z wrzodami zawierającymi widoczne naczynia, jak i u tych, którzy nie krwawią. Według jednego z randomizowanych badań kontrolowanych, sonda wielobiegunowa jest lepsza od konwencjonalnej metody koagulacji bipolarnej z elektrodami. Naukowcy badali maksymalną siłę przyłożenia koagulacji przy użyciu sond z różnymi materiałami przewodzącymi. Ocenili również głębokość koagulacji i głębokość przylegania przy zastosowaniu różnych kombinacji parametrów.

Wielobiegunowa elektrokoagulacja brodawki sutkowej (MPNE) jest skuteczną metodą leczenia choroby wrzodowej. Metoda ta pomaga zatrzymać krwawienie i jest skuteczna u 90% pacjentów. Nawracające wrzody mają jednak tendencję do nawracania w tym samym miejscu, co sprawia, że leczenie to jest nieskuteczne w przypadku stanu początkowego. Jeśli jednak wrzód jest oporny na leczenie, właściwym rozwiązaniem może być wielobiegunowa elektrokoagulacja sutka.

Przepuklina kompleksu brodawka-otoczka (NAC)

Przepuklina kompleksu brodawka-otoczka, zwana także wypukłą brodawką, jest nietypowo uwypukloną deformacją piersi. Może być wynikiem normalnego rozwoju lub nieprawidłowego procesu o charakterze łagodnym lub złośliwym. W tym drugim przypadku jest bardziej prawdopodobne, że jest związane z rakiem piersi. Pacjentka z takim zniekształceniem powinna być oceniona przez lekarza, dermatologa lub chirurga.

Celem rekonstrukcji kompleksu brodawka-otoczka jest odtworzenie brodawki sutkowej i przywrócenie jej funkcji oraz kształtu. W idealnej rekonstrukcji kompleks sutkowo-otoczkowy będzie miał symetrię pod względem wielkości, kształtu i konsystencji, a także powinien być trwale wystający. Pomimo korzyści płynących ze stosowania allogenicznych przeszczepów acelularnych, stosowane obecnie techniki rekonstrukcji powodują, że kształt, symetria i projekcja brodawki sutkowej są nieodpowiednie. W celu poprawy wyników opracowano technikę chirurgiczną zwaną jednoetapową rekonstrukcją z użyciem zdekomórkowanego dcl-NAC.

Torbiele zaotrzewnowe

W przeciwieństwie do okolic sutkowo-otoczkowych, okolica zaotrzewnowa piersi wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z oceną radiologiczną. Ze względu na swoją dużą ruchomość i powierzchowność kompleks sutkowo-otoczkowy wymaga podejścia multimodalnego i starannej techniki radiologicznej. Ponieważ trudno jest go ocenić na mammogramie, obszar zauszny często pozostaje niewykryty. W związku z tym do prawidłowego rozpoznania i leczenia tej choroby konieczne są inne procedury obrazowania.

Częstość występowania torbieli zausznych jest nieznana, a opublikowane piśmiennictwo jest skąpe. Mimo że objawy kliniczne i czynniki ryzyka są takie same, choroba często charakteryzuje się subtelnymi różnicami. Aby skutecznie leczyć tę chorobę, konieczne jest rozpoznanie jej jako odrębnej jednostki i odróżnienie od ropnia piersi. Właściwe postępowanie w przypadku torbieli zaotrzewnowych zależy od przebiegu klinicznego choroby.

Naciekający gruczolak syringomatyczny

Naciekający gruczolak syringomatyczny sutka jest rzadko występującym miejscowym gruczolakiem. Leżąca u jego podłoża tkanka sutka jest zwykle zbudowana z mięśni gładkich i zawiera liczne przewody z wieloma ogonami. Jest to łagodny guz przydatków, który z dużym prawdopodobieństwem może nawracać, ale nie dawał przerzutów. Guz ten wykazuje silne podobieństwo do guzów syringomatycznych skóry, które mogą mieć swoje źródło w przewodach gruczołów potowych. U tego 43-letniego mężczyzny stwierdzono guz w sutku, który imitował nowotwór złośliwy.

Całkowite wycięcie tej zmiany jest wskazane w większości przypadków, ale należy pamiętać, że żadna pojedyncza metoda nie gwarantuje skuteczności. W leczeniu tej choroby stosowano różne metody, w tym metody destrukcyjne, takie jak laser Co2 i dermabrazja. Metody niszczące, takie jak te, są czasochłonne i mogą powodować uszkodzenia termiczne. Oprócz procedur inwazyjnych istnieją także terapie medyczne, takie jak miejscowe stosowanie retinoidów i atropiny.

Odwrócenie i wciągnięcie brodawki sutkowej

Odwrócenie i wciągnięcie wciągniętej brodawki sutkowej to częste powikłania elektrokoagulacji. Objawy tego stanu mogą być trudne do wykrycia, dopóki nie zostanie przeprowadzona dalsza ocena. Na szczęście po zakończeniu zabiegu brodawka sutkowa powraca do swojego normalnego kształtu. Wciągnięte brodawki sutkowe są jednak często objawem powikłania, które można usunąć dzięki zabiegom estetycznym.

Odwrócenie i wciągnięcie brodawki sutkowej są częstymi powikłaniami elektrokoagulacji i nie muszą być powodem do niepokoju. Jednak u niektórych osób dolegliwości te występują po porodzie lub odstawieniu dziecka od piersi. Odwrócenie jest często spowodowane skurczem gruczołów sutkowych i przewodu mlecznego, co skutkuje płaską lub odwróconą brodawką sutkową. Przyczyną tego stanu może być także zapalenie, gruczolak syringomatyczny lub leiomyoma sutka.

Podobne tematy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts